Rodinný dům, který čaruje s atmosférou

Bydlení s gradací

Jednopodlažní dům s členitým půdorysem se skládá z několika různě vysokých kvádrů. Princip gradace, se kterým rádi pracujeme, nám umožňuje přímo kouzlit s prostorem a jeho atmosférou. Přechod z vysokého obytného prostoru s velkorysými prosklenými plochami do pracovny a pokojů se standardní výškou vyvolává pocit bezpečí, a pomáhá v klidu relaxovat nebo se naopak plně soustředit na práci. Dva dětské pokoje jsou propojené velkými posuvnými dveřmi a mohou „růst“ s dětmi. Když jsou malé, mají jeden velký pokojíček na hraní, případně mohou mít v jednom pokoji hernu a ve druhém spaní. Až povyrostou, dveře se mohou trvale zavřít, aby měl každý své soukromí.