Lokalita solitérních rodinných domů v Tasovicích

Bílé domy

Při návrhu dvaceti solitérních rodinných domů pro nás byl zásadním vodítkem respekt k nedalekému historickému centru obce. Jednopodlažní objekty s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou ctí základní archetypální tvar českého venkovského stavení. Jednotlivé domy jsou uspořádány kolmo k hlavní ulici, do které se tak obrací svými průčelími. Vzhled domu ctí okolní zástavbu i díky použitým materiálům: bílá omítka na fasádách, dřevo pro okenní rámy a pálené tašky na střeše. Hlavním výrazovým prvkem domů jsou štítové stěny, které jsou slepé, pouze s jedním malým znakem v horní části pod hřebenem.

Category
komerční projekty, rezidenční