Atriový rodinný dům v malé obci

Dvě věže

Jak postavit v malé obci moderní rodinný dům, který bude hovořit současným jazykem a zároveň přitom vycházet z historického tvarosloví vesnických staveb? Naší odpovědí na tuto otázku je atriový dům navržený jako moderní parafráze klasického vesnického stavení se dvorem a stodolou. Svým prostorovým uspořádáním je současně uzavřený i otevřený. Vnitřní atrium vytváří soukromý uzavřený svět, dům se však také otevírá do okolí, zejména do zahrady. Svým tvarem tak reaguje na poměrně hustou budoucí zástavbu solitérních domů v rozvíjející se části malé obce.