Technologický dvůr České Budějovice

Trochu jiný sklad

Jak skloubit logistický areál s prostorem pro veřejnost? Skladovou halu s showroomem a místem, kde se dodavatelé technologií mohou setkávat se svými zákazníky? Stáli jsme před požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek a přitom jim zajistit funkční dopravní a provozní obslužnost. Od začátku jsme věděli, že se na projekt musíme dívat pod jiným úhlem, a to doslova. Semknutím všech tří budov a mírným pootočením vzniklo malé příjemné nádvoří – trojúhelníkový prostor se stromy, lavičkami a sochou, který návštěvníkům umožňuje pohodlný pohyb. Příjezdové cesty ke skladům jsme nechali mimo tento prostor, na vnějších stranách hal.