Úcta ke kořenům

Dům po babičce

Interier rodinného domu, který je součástí kolonie řadových domků s úžasným geniem loci. Původní dispoziční řešení bylo velmi zdařilé, jednotlivé pokoje mají promyšlené a funkční proporce, díky čemuž bylo možno je adaptovat na současné potřeby. Přízemí domu nabízí velkorysý prostor pro hru. Do centra místnosti vsazujeme nábytkový kubus, který dělí prostor na různé funkční zóny. Zároveň ho barevně odlišujeme tak, aby vynikla jeho podstata jako vloženého, nového kusu nábytku. V celém interieru se ke slovu dostávají zemité odstíny dřeva a tlumené barvy. Pracujeme s dědictvím po starší generaci, které je zakomponováno do návrhu. Své pevné místo tak najdou renovované soliterní koberce, nástěnné kukačky či velké odbíjecí hodiny.

Category
interiéry